ביה"ס לחילוץ ממים זורמים  - SafeRescue -SwiftWater Rescue Academy

בסיסי - חילוץ עצמי מים זורמים:

 מיועד לאנשים אשר מתוקף תפקידם ואו אזור הימצאותם יכולים להגיע לאירועי הצלה ממים זורמים וייש להם ציוד מתאים לכך.

מיועד לאנשים  שמתוקף תפקידם יתכן שימצאו עצמם באירועי חילוץ .
הכשרה זו מאפשרת להם לעזור לכוחות החילוץ באופן פעיל ואף להגיש עזרה .
 
רבים מבין המעורבים בארועי טביעה ופציעה בתחום המים הזורמים הינם מחלצים יבשה ותומכי חילוץ שנמצאים ופועלים בעת אירוע הצלה.
יש צורך אמיתי שתומכי החילוץ יהיו בעלי הכשרה מתאימה כדי לצמצם את הסיכונים אותם הם לוקחים וכדי לעזור  למחלצי מים זורמים.

אורך הקורס: 24 שעות מתוכם 8 שעות תיאוריה ו 16 שעות תרגול מעשי .


על הקורס :


המודול מציג ציוד הצלת מים, כולל בטיחותו ויעילותו

להשתמש ומפתחת לפתח את התלמיד להיות con? זהות במים סביב. כפי ש

כמו גם ללמוד איך לקרוא את המים, התלמיד יתרגל הצלות wading ו

טכניקות הצלה עצמית המתאימות לסיכון, מצבים מבוססי בנקים ורדודים

מעברי מים, וסיכונים לא יציבים על פני השטח כגון בוץ וקרח.

 תוכן הקורס כולל:
נושאי הלימוד:
הידרולוגיה,מבנה הנהר, קריאת נהר,
סכנות ומלכודות  בנתיבי מים זורמים .
שחייה , ניווט והצלה עצמית ממים זורמים ,
הכרת ציוד המחלץ,שימוש והבנת הציוד הצלה אישי וציוותי 
טכניקות חציית נהר,
טכניקות בסיסיות לשימוש בחבלים וקשרים בסיסיים,
שיטות חיפוש.פילוסופיית חילוץ ממים זורמים .

הבנת  סביבת ארוע חילוץ והערכת סיכונים.

הבנת מגבלות  יכולות ההצלה ומגבלות הצלה של התומך .

ארגון צוות הצלה


טכניקות הצלה מבוססות חבלים , מבוססות גדה,הליכת מים רדודים .
 
       בי"ס לחילוץ והצלה ממים זורמים                 Safe Rescue Academy 
  תד. 771, הרצליה , 46106 ,  טל:0545612617   פקס:153779100661 , www.SafeRescue.co.il ,  rafting@actcom.co.il
SwiftWater Rescue