ביה"ס לחילוץ ממים זורמים  - SafeRescue -SwiftWater Rescue Academy

 

 

=======================================

Srur Tzach

CEO           Bsc.T.E, MBA

"Safe Rescue"  Swiftwater Rescue academy

P.O.B 771, Herzliya Pituch, 46106, Israel

Celll: +972-545-612617

Fax:   +972-153-779100661

Tell : +972-77-9100661

www.SafeRescue.co.il

EMail:Rafting@actcom.co.il

=======================================

=======================================

סרור צח

מנכ"ל           Bsc.T.E, MBA

"Safe Rescue" להצלה ממים זורמים  בי"ס

ת.ד 771 , הרצלייה פיתוח , 46106

054 5612617סלולארי : 

פקס : 153-779100661  

077 9100661טל :

www.SafeRescue.co.il

EMail:Rafting@actcom.co.il

=======================================

 

 
 
Safe Rescue 
 , תד. 771, הרצליה , 46106 ,  טל:0545612617   פקס:153779100661 , www.SafeRescue.co.il ,  rafting@actcom.co.il
בי"ס לחילוץ והצלה ממים זורמים          SwiftWater rescue  academy
קוד הפורום
: שם \ כינוי
: שם \ כינוי
*שם :
הודעה :
*דוא"ל :
*טלפון :
אתר פרטי :
הקלד קוד אבטחה :
 
       בי"ס לחילוץ והצלה ממים זורמים                 Safe Rescue Academy 
  תד. 771, הרצליה , 46106 ,  טל:0545612617   פקס:153779100661 , www.SafeRescue.co.il ,  rafting@actcom.co.il
SwiftWater Rescue